Editorial Team

EDITOR-IN-CHIEF:

Young-Cheol Chang (Muroran Institute of Technology, Muroran, Japan) (View Profile)
 
 

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Emmanuel Nketiah (Nanjing University of Science and Technology, Jiangsu, China)
 
Xinghui Liu (City University of Hong Kong, Hongkong, China)
 
Shifa Wang (Chongqing Three Gorges University, Chongqing, China)
 
Meng Zhang (Jiangxi Academy of Eco-Environmental Sciences and Planning, Nanchang, China)
 
Hongling Bu (Guangdong University of Technology, Guangzhou, China)
 
Huachao Yang (Zhejiang University, Hangzhou City, China)
 
Seyed Mostafa Biazar (University of Florida, Ona, USA)
 
Qiaoqiao Wang (Jinan University, Guangzhou, China)
 
Meilin WU (South China Sea Institute of Oceanology, Guangzhou, China)
 
Lina Montuori (UPV - Polytechnic University of Valencia, Valencia, Spain)
 
Guo Lin (Kunming University of Science and Technology, Kunming, China)
 
Zhaoyang Liu (Huazhong Agricultural University, Wuhan, China)
 
Fengtao Guang (China University of Geosciences, Wuhan, China)
 
Yuning Ma (Zhejiang University, Hangzhou, China)
 
Lan Wang (Shaanxi University of Science and Technology, Xi’an, China)
 
Ye Huang (East China Normal University, Shanghai, China)
 
Kai Su (Southwest Jiaotong University, Chengdu, China)
 
Xuhan Ding (Xi'an University of Science and Technology, Xi'an, China)
 
Jie-li Lin (Foshan University, Foshan, China)
 
Baik-Ho Kim (Hanyang University, Seoul, Korea)
 
Hui-Fen Wu (National Sun Yat-Sen University, Kaohsiung, Taiwan, ROC)
 
Yantus A.B Neolaka (University of Nusa Candana, Kupang, Indonesia)
 
Hone-Jay Chu (National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan, ROC)
 
Nguyen Thanh Dien (Tan Tao University, Long An, Vietnam)